Mordarka

Wieś położona w Beskidzie Wyspowym w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Limanowa, licząca około 2,600 mieszkańców. Na trasie Limanowa Nowy Sącz przez Wysokie i Limanowa - Nowy Sącz przez Pisarzowa i Męcinę. Z północnej strony otoczona Szałasem (909 m n.p.m.) i Łysą Górą. Od wschodu graniczy z wsią Pisarzowa, od południa góra Bandyk i Wzgórza Jabłonieckie, zachodnią granicę stanowią przedmieścia Limanowej. Wieś rozłożona szeroko na wszystkich wspomnianych stokach górskich, przecinają ją dwa potoki łączące się w przysiółku Szarysz w potok o nazwie Mordarka płynący w kierunku Limanowej.Przez Mordarkę wiedzie kilka szlaków turystycznych, przez Łysą Górę, Szałas, Pisarskie Góry, inny na Jabłoniec i do Siekierczyny.

Historia wsi

Pierwsze wzmianki o wsi Mordarka pochodzą z początku XV wieku (I4l5r.), ukazują się w księgach sądowych Czchowskich, bo do sądu w Czchowie należało rozpatrywanie spraw z tego terenu. Historia zna jeszcze jedną ważną datę dla tej miejscowości. W roku 1656 rozegrała się na tym terenie bitwa pomiędzy stuosobowym oddziałem szwedzkim idącym z Krakowa na pogrom wyzwolonego Nowego Sącza, a miejscową chłopską partyzantką. W pamięci najstarszych mieszkańców żywe są wspomnienia o wydarzeniach z I wojny światowej. Południowo-Zachodnie obrzeże wsi stanowi wzgórze Jabłoniec, na którym w dniach od 8 - 11 grudnia 1914r. rozegrała się jedna z nąjkrwawszych bitew i wojny światowej. Do morderczych zmagań doszło właśnie na Jabłońcu. W nocy z 10/11 grudnia były najkrwawsze walki na bagnety. Mieszkańcy Mordarki brali udział w grzebaniu poległych. Na miejscu walk na Jabłońcu jest cmentarz i kaplica poświęcona pamięci Otmara Muhra dowódcy zwycięskiej szarży huzarów. Druga wojna światowa rozpoczęła się na tym terenie 6 września 193 9r. Tego dnia wojska niemieckie wkroczyły do wioski bardzo spokojnie, nie napotykając oporu. Jednak kolejne dni września przyniosły krwawą rozprawę okupanta z mieszkańcami tych okolic. Na terenie wioski Niemcy zastrzelili 11 mieszkańców Limanowej. Innych egzekucji na tym terenie nie było.

Myśl o kościele

Mordarka to przedmieścia Limanowej. Dla najdalej zamieszkujących odległość do kościoła wynosiła nawet 6 km. Jest taka tendencja, żeby tam, gdzie jest 2-3 tys. mieszkańców, powstał kościół, tak aby mogło się rozwijać życie parafialne. Myśl o świątyni w Mordarce pojawiła się już w latach 70. Najpierw, w 1957 r, powstał kościół w Siekierczynie. Następnie w 1962 r., przy działającej w Sowlinach kaplicy św. Stanisława Kostki, powstał rektorat parafii limanowskiej, traktowany przez kurię tarnowską jako nieformalna parafia. Władze państwowe uznały tę parafię w 1980 r., kościół został konsekrowany w 1993 r. Duża odległość między Limanową a krańcowymi osiedlami pod Ostrą również wymagała rozwiązania duszpasterskiego. Dlatego pojawił się pomysł budowy kościoła w Starej Wsi. W 1987 r. została tam erygowana nowa parafia, równocześnie budowana była świątynia i plebania, a duszpasterstwo prowadzone było w tzw. dolnym kościele - podpiwniczeniach świątyni. Po zakończeniu budowy w Starej Wsi została podjęta pojawiająca się już wcześniej myśl o budowie kościoła w Mordarce.

Początki duszpasterstwa

Początkiem duszpasterstwa w Mordarce była celebrowana w niedzielę msza św. w salce katechetycznej na posesji Stanisława i Zofii Kołdrasów. Do 1988 r. nabożeństwo odprawiane było co drugą niedzielę, później w każdą niedzielę o godz. 14.30. Miejsce nie zyskało jednak akceptacji mieszkańców, w mszy uczestniczyło średnio 50 osób. - Wymogi duszpasterskie wskazywały, aby kościół powstał blisko szkoły. Z pomocą przyszły rodziny: Ociepków, Alicji i Antoniego Szewczyków oraz Jana i Marii Rysiów. Mieszkający przy szkole pan Ociepka, przekazując swoje gospodarstwo siostrzeńcowi Antoniemu Szewczykowi, zaznaczył, że jedną z działek powinien on przekazać na budowę kościoła. Tak też się stało, Antoni Szewczyk przekazał w formie darowizny 24 arową działkę pod budowę kościoła. Drugą, 26 arową działkę, parafia zakupiła od Jana i Marii Rysiów w 1999 r. Trzecią działkę pozyskano na podstawie zamiany z działką położoną na Podjabłońcu, którą wcześniej parafia otrzymała w darze od mieszkańców Mordarki. Parcela była kiedyś przeznaczona na budowę szkoły, ale inwestycja nie doszła do skutku. W ten sposób z trzech działek powstał 74 arowy plac pod budowę kościoła i plebanii.

Kaplica zaczątkiem

W 2002 r. ks. bp Wiktor Skworc Ordynariusz tarnowski podjął decyzję budowy kościoła w Mordarce. Misję wznoszenia świątyni zlecił ks. Zbigniewowi Stabrawie, który pracował w parafii limanowskiej w latach 1991 - 2001, następnie został przeniesiony do parafii w Mielcu i po roku powrócił do Limanowej. 3 maja 2003 roku ks. bp Władysław Bobowski, odbywając wizytację kanoniczną w Limanowej, odwiedził Mordarkę i pobłogosławił plac pod budowę przyszłego kościoła. W czerwcu 2003 r. rozpoczęła się budowa kaplicy tymczasowej, którą ukończono przed Bożym Narodzeniem. Projektantem kaplicy był inż. arch. Julian Klimek z Krakowa, inż. konstruktorem - Wacław Kozłowski z Krakowa, a kierownikiem budowy inż. Andrzej Sułkowski z Mordarki. Kaplica ze względu na tymczasowość została wykonana z konstrukcji stalowej, blachy, ocieplenia z wary mineralnej i płyt OSB. Pierwszą mszę św. a zarazem Pasterkę w kaplicy celebrował ks. bp Wiktor Skworc, który równocześnie dokonał poświęcenia kaplicy.

Kaplica
Kaplica

Budowa trwa

Po oddaniu kaplicy rozpoczęły się starania o wykonanie projektu kościoła i plebanii. - Wśród kilku projektów wyłoniony został projekt krakowskiego inż. arch. Juliana Klimka, współpracującego z inż. arch. Wacławem Kozłowskimi inż. arch. Urszulą Mazur. Wybrany projekt jest funkcjonalny, architektura ma elementy tradycyjne i nowoczesne zarazem. Kościół będzie miał kształt elipsy z wieżą i boczną kaplicą. Dwa lata zajęło załatwianie formalności administracyjno-prawnych: uzgodnień projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Budowa ruszyła w maju 2007 r. - Budowa prowadzona jest systemem gospodarczym, czyli nie przez firmę, tylko zatrudnionych kilku fachowców i pomagających im mieszkańców. W 2007 r. udało się zakończyć prace ziemne, czyli tzw. poziom zerowy - fundamenty, zaizolowanie i odwodnienie.

Budowa Kościoła

W 2008 roku prace rozpoczęły się w kwietniu. Mury mają już wysokość 4 metrów, w całości wykonane jest zaplecze zakrystyjne i chór. W tej chwili Mordarka nie jest samodzielną parafią, nie jest nawet samo-dzielnym rektoratem. - Jest to kościół budowany w parafii limanowskiej, stąd koszty budowy ponosi cała parafia. W szczególności jednak największy ciężar musi podjąć Mordarka, bo ona będzie korzystać z kościoła. Dlatego do pracy fizycznej przychodzą mieszkańcy Mordarki, poza tym każda rodzina składa co miesiąc dobrowolną ofiarę 50 zł. Z kolei Limanowa składa ofiary w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Głównym majstrem jest Stanisław Florek ze Słopnic Górnych, który nadzorował już budowę kilku kościołów i Seminarium Duchownego w Tarnowie. Codziennie na budowie pracuje około 15 osób. Każdy otrzymuje ciepły obiad od samego początku budowy fundowany przez sołtysa Mordarki - Walentego Szubryta. Dużą pomocą transportową służy firma Jarecki.

Kamień węgielny wmurowany

12 lipca 2008 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Aktu wmurowania dokonał ks. bp Wiktor Skworc biskup tarnowski. To zasadniczy krok przy budowie kościoła. Budowie świątyni towarzyszą trzy etapy: poświęcenie placu pod budowę, wmurowanie kamienia węgielnego i oddanie kościoła do użytku - konsekracja. Dwa pierwsze etapy są już zakończone, pozostał jeszcze jeden, ale do zakończenia budowy jeszcze długa droga.

Kościół Miłosierdzia Bożego

Kościół w Mordarce powstaje pw. Miłosierdzia Bożego. - Od samego początku duszpasterzom towarzyszyła myśl, by kościół był pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, na co wyraził zgodę biskup tarnowski. Jest to aktualny, żywy kult w kościele polskim i powszechnym. Będzie to jedyny kościół w dekanacie pod takim wezwaniem. Kościół w Mordarce będzie z pewnością nie tylko ośrodkiem duchowym tego rejonu, ale także centrum, wokół którego skupi się religijne, społeczne i kulturalne życie ludzi.

abt-img-02

Zmarł Budowniczy Kościoła - Ksiądz Zbigniew Stabrawa

18 grudnia 2022 roku w dniu swoich 60. urodzin zmarł Ksiądz Zbigniew Stabrawa, budowniczy kościoła i Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Mordarce. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym w Mordarce we środę 21 grudnia 2022. Ciało zmarłego Księdza Zbigniewa zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Limanowej.

Ks. Zbigniew Stabrawa

Ks. mgr Zbigniew Stabrawa urodził się 18 grudnia 1962 roku w Bochni, jako syn Jana i Genowefy z domu Łukasik. Egzamin dojrzałości złożył w 1981 roku w Bochni. W tamtym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych 24 maja 1987 roku w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich (1987-1991), Matki Bożej Bolesnej w Limanowej (1991-2001), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu (2001-2002), Matki Bożej Bolesnej w Limanowej (2002-2011). W czasie swojej drugiej posługi w Limanowej została mu zlecona organizacja parafii, a także budowa plebanii oraz kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Mordarce. 1 stycznia 2011 roku został mianowany administratorem nowo utworzonej parafii w Mordarce, a 1 lipca 2012 roku jej pierwszym proboszczem. Dzięki staraniom Księdza proboszcza Zbigniewa 10 października 2021 roku został konsekrowany nowy kościół pw. Miłosierdzia Bożego przez Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.